EPIC4 Manual


substr() | rsubstr()

String Operator

substr(wzor text)
rsubstr(wzor text)

$substr() szuka wzoru w tescie, działa podobnie do $match(), tylko że podaje index znalezionego wzoru (zaczynając od 0), a nie numer pasuj1cego słowa jak w $match(). $rsubstr() działa podobnie, tylko że szuka od prawej strony. Funkcje mogą mieć wartości:
-1 - nic nie znaleziono
>=0 - index pasującego do wzoru@ :test1 = substr(Pika Nagorszy Pokemon to oczywiscie Pikachu)
@ :test2 = substr(blah Zlap je wszystkie!)
@ :test3 = substr(pika pika pika pikachu)
@ :test4 = rsubstr(pika pika pika pikachu)

$test1 to '31' (31 znaków do pasującego wzoru łącznie ze spacjami)
$test2 to '-1' (brak 'blah' we wzorze')
$test3 to '0' (pasują pierwsze znaki)
$test4 to '10' (10 znak od lewej pasuje jako pierwszy, gdy szukamy od prawej strony)Zobacz także: $match(), $rmatch()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf