EPIC4 Manual


stripansicodes()

Characters Operator

stripansicodes(text)

Jeżeli $DISPLAY_ANSI jest ON, wszystkie znaczki ESC ^] w texcie zostan± przekonwetowane na bardziej przyjazne ^B, ^C itd.
Jeżeli $DISPLAY_ANSI jest OFF, znaczki ESC ^] zostan± zamienione na nieszkodliwe [, a reszta kodu zostanie bez zmian.Bez przykładu, ale to chyba intuicyjnie jasne i nie trzeba doktoratu, aby to poj±ć...Zobacz także: $strip(), $stripansi(), $stripc()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf