EPIC4 Manual


stime()

Time Function

stime(sekundy)

Zwykle używa się tego wraz z $time() -- podaje aktualny czas w taki sposób, ze wadomo jaki mamy dzień tygodnia, miesiąc, dzień miesiąca, godzinę, rok./eval echo $stime($time())

Np: 'Tue Jun 19 21:18:25 2001'


Zobacz także: $strftime()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf