EPIC4 Manual


status()

Client Info

status(window_refnum linia)

Podaje zawartość $STATUS_FORMAT okna numer window_renum. Jeżeli okno posiada $STATUS_DOUBLE == ON, linia górna to '0', a dolna to '1'. Jeżeli $STATUS_DOBULE jest wyłączone, numer linii to zawsze '0'. Pamietać należy, że okna nieaktywne nie zawsze mają aktualny STATUS_FORMAT./window refnum 1 status_window "Hey You, Pikachu!"
@ :test = status(1 0)

$test to dolna linia okna numer '1', czyli text 'Hey You, Pikachu!'Zobacz także: $STATUS_DOUBLE, $STATUS_FORMAT, ON STATUS_UPDATE
Lista Funkcji Home Następny Paragraf