EPIC4 Manual


srand()

Miscellaneous

srand()

Służy do randomizacji genaratora liczb losowych $rand() (czyli sprawia, że liczby losowe sa bardziej losowe). Nic nie zwraca.@ srand(57543)

Restartuje $rand()Zobacz także: $rand()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf