EPIC4 Manual


splice()

Variable Operator

splice(var_name index num [text])

Usuwa num s3ów ze zmiennej o nazwie var_name (należy podać tylko nazwe, bez '$' - dolara), licząc od pozycji index (od 0 - zera) i, jeżeli podany jest text zamienia je na inne. Zwraca usuwane slowa.@ :blah = [Pikachu nalezy do Pokemonow elektrycznych]
@ :test1 = splice(blah 1 2 jest zolty)
@ :test2 = splice(blah 3 2)

Koncowy wynik $blah to 'Pikachu jest zolty'
$test1 to 'nalezy do'
$test2 to 'Pokemonow elektrycznychZobacz także: $sar()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf