EPIC4 Manual


shift()

Variable Operator

shift(var_name)

Usuwa pierwsze slowo ze zmiennej o nazwie var_name (podać należy tylko nazwe, bez '$' - dolara) i zwraca usuwane słowo.@ :blah = [Pikachu to mierny Pokemon)
@ :test = shift(blah)

$blah już jest bez pierwszego słowa i zawiera 'to mierny Pokemon', a $test to 'Pikachu'Zobacz także: $unshift() $pop(), $push(), shift, unshift
Lista Funkcji Home Następny Paragraf