EPIC4 Manual


setitem()

Array Operator

setitem(array index wpis)

Tworzy nowy wpis w arrayu (lub, gdy nie ma takiego arraya, tworzy go z tym wpisem). Tylko za pomocą tej funkcji można tworzyć nowe wpisy w arrayach (wpisem może byc cokolwiek: słowa, znaki, krzaki, Pokemony). Jeżli chcesz założyć nowy array, musisz zacząc wpis z pozycji '0' (zero) -- bo indexacja wpisów zaczyna się właśnie od '0'. Funkcja przyjmuje wartości:
-2 - nie można znaleść numeru wpisu, lub numer ten jest za duży
-1 - nie ma takiego arraya, lub index nie jest '0' dla nowego arrawya
0 - istniejący wpis na pozycji index został zastąpiony własnie nowym
1 - założono nowy array
2 - dodano nowy wpis do istniejącego arraya

Gdy nie znamy indexu ostatniego wpisu, a chcemy dodać nowy (nie zastępując żadnego ze starych), należy podłużyć się funkcją $numitems()Załóżmy, że nie mamy żadnych arrayów.

@ :test1 = setitem(Pokemons 1 Pikachu)
@ :test2 = setitem(Pokemons 0 Lapras)
@ :test3 = setitem(Pokemons 1 Dratini)
@ :test4 = setitem(Pokemons 1 Chansey)
@ :test5 = setitem(Pokemons 4 Pinsir)
@ :test6 = setitem(Pokemons $numitems(Pokemons) Pinsir)

$test1 to '-1' (chcemy założyć nowy array, bez pierwszego wpisu na pozycji '0')
$test2 to '1' (ok, założono nowy array)
$test3 to '2' (ok, dodano nowy wpis do istniejącego juz arraya)
$test4 to '0' (zastąpiono wpis z indexem '1' nowym wpisem)
$test5 to '-2' (zle, nie można zostawiać luk pomiędzy ostatnim wpisem, a nowym)
$test6 to '1' (ok, teraz automatycznie będziemy wpisywać wpis w pierwszy wolny index)W zasadzie arraye zakręcone są troche, dla osób nieobytych z tego rodzaju formami zapisu danych. Generalnie używa się tylko funkcji $delitem(), $delarray(), $getitem(), $finditem(), $getmatches(), $numitems().


Zobacz także: $delitem(), $numitems(), $getitem()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf