EPIC4 Manual


servports()

Client Info

serveports(refnum|name)

Podaje port servera, z którym jesteśmy połączeni (remote) i numer portu clienta (local). Można podać refnum servera lub jego name. Jeżeli nie jesteśmy tam połączeni, zwraca '6667 0'.@ :test = servports()

Sprawdzamy proty akualnego servera, czyli np $test to '6667 1065'Zobacz także: $servername(), $servnum()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf