EPIC4 Manual


servnum()

Client Info

servnum(server_name)

Podaje refnum (licząc od '0' - zera) server_name (musi być w liście serverów clienta), lub -1 gdy error.@ :test = servnum(lublin.irc.pl)

Załóżmy, że 'lublin.irc.pl' ma refnum '2' i tyle właśnie $test wyniesie.O bugach poczytaj w $isconnected()


Zobacz także: $servername(), $servports()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf