EPIC4 Manual


servernick()

Client Info

servernick(refnum)

Zwraca nasz nick na serverze refnum. W zasadzie lepiej jest używać tej funkcji zamiast $N. A generalnie, jest to niezwykle przydatna funkcja w skryptach obslugujących po kilka połączeń naraz.@ :test1 = servernick()
@ :test2 = servernick($winserv())
@ :test3 = servernick(2)

$test1 i $test2 to nick na naszym aktualnym serverze
$test3 to nasz nick na servere refnum '2', o ile jesteżmy tam polaczeni


Jak zobaczya jakie nicki mamy na różnych serverach? (o ile jesteżmy naraz tam połączeni) -- 2 przyk3ady:

for s in ($myservers(1)) {
   echo Moj nick na $servername($s) to $servernick($s)
}

for s in ($myservers(1)) {
   xeval -server echo Moj nick na $servername() to $servernick()
}


Nie rozumiesz przykładów? Zobacz for, xeval lub/i $myservers(), $servername()


Zobacz także: $servnum()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf