EPIC4 Manual


rpattern()

Pattern Matching

rpattern(slowo lista_wzorów)

Zwraca tylko i wyłącznie wzory z listy pasujące do slowa. Odwrotność $rfilter().@ :test1 = rpattern(blah pika* *a* el*le)
@ :test2 = rpattern(mafnificencja *if* blah* m*)

$test1 to '*a*'
$test2 to '*if* *m'Pamietaj o zasadach cytowania, szczególnie '\' (backslash).


Zobacz także: $filter(), $rfilter(), $pattern()Lista Funkcji Home Następny Paragraf