EPIC4 Manual


rmdir()

File Oprtator

rmdir(dir [dir ...])

Usuwa tylko puste katalogi. Jeżeli udało się usunąć żądane katalogi, funkcja zwraca '0' (zero). Wieksze liczby oznaczają ilość katalogów, których nie udało się usunąć.@ :test1 = rmdir(~/blah)
@ :test2 = rmdir(/etc /tmp)

$test1 to zapewne '0', o ile ten katalog jest pusty
$test2 to pewnie '-2', bo nie uda Ci się ich tak łatwo skasować :-)Zobcz taże: $mkdir(), $unlink()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf