EPIC4 Manual


rigmask()

Client Info

rigmask(adres)

Zwraca ignorowane maski pasujące do adresu/ignore *!*pikachu@pokemon.com ALL
/ignore *!*@*.ru MSGS
@ :test1 = rigmask(Pika!pikachu@pokemon.com)
@ :test2 = rigmask(Putin!wputin@kreml.gov.ru)

$test1 to '*!*pikachu@pokemon.com'
$test2 to '*!*@*.ru'Zobacz także: $igmask(), $igtype(), $rigtype()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf