EPIC4 Manual


right()

String Operator

right(poz text)

Zwraca text znajdujący się z prawej ztrony textu od pozycji poz, inaczej mowiąc, zwraca poz ostatnich znaków.@ :test = right(3 blah)

$test to 'lah'


@ :test = [$right($rindex(. 123.45.67.89) 123.45.67.89)\*]

$test to '123.45.67.*'


Zobacz także: $left(), $mid, $index(), $rindex(), $leftw(), $rightw()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf