EPIC4 Manual


rfilter()

Pattern Matching

filter(slowo lista_wzorow)

Wyrzuca ze zwracanej listy wzory pasuj1ce do slowa na liscie. Odwrotność $rpattern().@ :test1 = rfilter(blah pika* *a* el*le)
@ :test2 = rfilter(mafnificencja *if* blah* m*)

$test1 to 'pika* el*le'
$test2 to 'blah*'Pamietaj o zasadach cytowania, szczególnie '\' (backslash).


Zobacz także: $filter(), $pattern(), $rpattern(),Lista Funkcji Home Następny Paragraf