EPIC4 Manual


rename()

File Operator

rename(stara_nazwa nowa_nazwa)

Zamienia plik stara_nazwa na nowa_nazwa. Przyjmuje wartości:
0 - udało się
-1 - coś nie tak@ :test1 = rename(~/.ircrc ~/.ircrc.old)
@ :test2 = rename(/dev/null /dev/pokemons)

$test1 to pewnie '0' (czyli udało się)
$test2 to zapewne '-1' (ooops!)Zobacz także: $fexist(), $unlink(), $chmod()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf