EPIC4 Manual


read()

File Oprtator

read(fd [bajty])

Czyta dane z pliku otwartego za pomocą funkcji $open(), która zwraca fd (file descriptor). Funkcja czyta plik linia po linii, chyba że podamy żądaną liczbe bajtów.Załóżmy, że $open(plik) zwróciło nam fd równe '5'.

@ :test1 = read(5)
@ :test2 = read(3)
@ :test3 = read(5 100)

$test1 to treść nastepnej liniii pliku
$test2 to '' (pusty, nie mamy fd '3')
$test3 to kolejne 100 bajtów z plikuZobacz także: $randread(), $open(), $close(), $eof()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf