EPIC4 Manual


querywin()

Client Info

querywin(cel)

Podaje refnum okna, które posiada query z celem, lub -1, gdy nic nie pasuje./window refnum 2 query Pikachu
@ :test = querywin(Pikachu)

$test to '2', czyli refnum okna.Zobacz także: $winbound()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf