EPIC4 Manual


push()

Variable Operator

push(var_name slowo)

Dodaje na koniec zmiennej o nazie var_name slowo (i zwraca całość). Ważne jest, że podajemy tylko nazwe zmiennej var_name, bez '$' (dolara) przed nazwą.@ :blah = [Tylko rzadziaki nie znaja wszystkich]
@ :test = push(blah Pokemonow)

$test i $blah to 'Tylko rzadziaki nie znaja wszystkich Pokemonow'Zobacz także: $pop(), $shift(), $unshift(), pop, push
Lista Funkcji Home Następny Paragraf