EPIC4 Manual


printlen()

Characters Operator

printlen(text)

Podaje ilość normalnych znaków w texcie, pomjając wszystkie ^B, ^C, ^_ itd.@ :test = printlen(S^_n^C3,4o^Brla^C2x)

$test to '7'Zobacz także: $strlen(), $strip(), $stripc(), $stripansi(), $stripansicodes()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf