EPIC4 Manual


pop()

Variable Oprtator

pop(var_name)

Usuwa ostatnie słowo (i zwraca je) ze zmiennej o nazwie var_name. Jeżeli nie ma już tam nic wiecej, zmienna var jest kasowana. Ważne jest, że podajemy tylko i wyłącznie nazwe tej zmiennej, bez '$' (dolara) przed nazwą.@ :blah = [Trenowanie Pokemonow czyni mistrzem]
@ :test1 = pop(blah)
@ :test2 = pop($blah)

$test1 i $blah to 'Trenowanie Pokemonow czyni'
$test2 to zapewne '' (pusty, bo niepotrzebny znak '$'. W takiej formie $pop() będzie próbować usunąć ostanie słowo ze zmiennej o nazwie 'Trenowanie', co jest w naszym przypadku oczywistą bzdurą.)Zobacz także: $push, $shift(), $unshift(), pop, push
Lista Funkcji Home Następny Paragraf