EPIC4 Manual


pid() | ppid()

Client Info

pid()

ppid()

$pid() podaje id procesu epica, a $ppid() jego proces nadrzedny, który go wywołał (czyli np shell)./eval exec kill -9 $pid()

Epic sam się wykilluje.Zobacz także: exec
Lista Funkcji Home Następny Paragraf