EPIC4 Manual


open()

File Operator

open(plik R|W)

Otwiera plik do odczytu (R) lub zapisu (W). Zwraca '' (puste), gdy otwarcie się nie powiodło lub fd (file descriptor) gdy jest OK.Załóżmy, że chcemy coż zapisać do pliku ~/pokemons

@ :fd = open(~/pokemons W)
@ write($fd Raichu to zmutowany Pikachu)
@ close($fd)

Tutaj dla odmiany, zamiast '$test' jest zmienna nazwana $fd, żeby pokazać co to jest ten 'file descriptor' i z czym to się je. A poza tym, to chyba wszystko jasne.Nie wiesz o co chodzi? Zobacz zasady składni.


Zobacz także: $close(), $randread(), $read(), $write(), $writeb()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf