EPIC4 Manual


onchannel()

Server Info

onchannel(nick kanal)

Zapytanie o obecność nicka na kanale. Musimy być na tym kanale. Przyjmuje wartości:
1 - jest
0 - nie ma
Drugą możliwością wykorzystania tej funkcji jest $onchannel(kanal) - podaje wtedy liste nicków na kanale, czyli to samo co $chanusers().


@ :test = onchannel($N $C)

O ile jesteśmy na jakimkolwiek kanale, to '1'.


@ :test = onchannel(blah bleble)

Tu będzie '0', gdyż 'bleble' jest niepoprawną nazwą kanału - brak np # czy ! w nazwie.Zobacz także: $ischanop(), $chanusers()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf