EPIC4 Manual


EpiC4 - Funkcje

EPIC4 Manual


numwords()

Words Operator

numwords(text)

Zlicza iloża słów w texcie.


@ :test = numwords(Pikachu to kartofel)

$test będzie '3'Zobacz także: $strlen()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf