EPIC4 Manual


numonchannel()

Server Info

numonchannel([kanal])

Zwraca liczbę osób na kanale. Brak argumentów jest traktowany, jak aktualny kanał. Oczywi¶cie musisz być na danym kanale.@ :test1 = numonchannel()
@ :test2 = numonchannel(#pokemon)
@ :test3 = numonchannel(bleble)

$test1 to np '146' (liczba osób na aktualnym kanale)
$test2 to np '' (pusty, nie ma nas tam)
$test3 to '' (pusty, zła nazwa kanału)


@ :test4 = #chanusers()
@ :test5 = numwords($chanusers())
@ :test6 = numonchannel()

Dokładnie to samo: liczba osób na aktualnym kanale.


Zobacz także: $onchannel(), $chanusers()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf