EPIC4 Manual


numitems()

Array Operator

nmitems(array)

Podaje liczbę wpisów w arrayu lub nic, gdy nie ma takiego arraya lub jest pusty. Pamiętać należy, że jest to liczba wpisów, a więc zaczyna się od '1' (a jak pamiętamy indexy wpisów zaczynają sie od '0' - zera). Ale jest to przydatne, gdyż dzięki temu znamy pozycję wpisu, który chcemy wpisać.@ setitem(Pika 0 Pi a)
@ setitem(Pika 1 ka b)
@ setitem(Pika 2 chu c)
@ :test1 = numitems(Pokemon)
@ :test2 = numitems(Pika)

$test1 to '' (pusty, nie mamy takiego arraya)
$test2 to '3' (bo mamy tam juz '3' wpisy)


@ setitem(Pika $numitems(Pika) Chupika z)

Tak robimy nowy wpis, nawet nie znamy pozycji, na której powinien się on znaleść.Zobacz także: $delitem(), $setitem()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf