EPIC4 Manual


numarrays()

Array Operator

numarrays()

Podaje liczbę utworzonych arrayów. Nic więcej.@ :test = numarrays()

Jeżeli nie mamy żadnego arraya, to $test będzie '0'. Gdy mamy np. 4 to '4'.Zobacz także: $setitem(), $delitem(), $getarays()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf