EPIC4 Manual


notify()

Server Info

notify([on|off serv server_refnum])

Zwraca liste nicków NOTIFY. Gdy brak argumentów, otrzymamy listę wszystkich nicków. Argumenty podaje się w sposób:
$notify(on serv server_refnum)
$notify(off serv server_refnum)

on,off i serv są słowami i nie należy za nie nic podstwiać. Jedyną zmienną jest tu server_fefnum./notify Mewtwo Tauros Jynx Seel Pinsir

Załóżmy, że jesteśmy na serverze refnum '2' i nieobecny jest tylko 'Seel'

@ :test1 = notify()
@ :test2 = notify(on serv 2)
@ :test3 = notify(off serv 2)
@ :test4 = notify(on serv 1)

$test1 to 'Mewtwo Tauros Jynx Seel Pinsir' (lista wszystkich)
$test2 to 'Mewtwo Tauros Jynx Pinsir' (lista obecnych)
$test3 to 'Seel' (nieobecności nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim)
$test4 to '' (pusty, nie ma nas na serverze refnum '1')Pamietać należy, że server_refnum to jest nasz server, a nie tych kolesi.


Zobacz także: notify
Lista Funkcji Home Następny Paragraf