EPIC4 Manual


mychannels()

Client Info

mychannels(server_refnum|#window_refnum|window_name)

Zwraca listę kanałów na których jesteśmy. Jeżeli podamy server_refnum lub nie podamy żadnych argumentów, otrzymamy listę wzystkich naszych kanałów. #window_refnum (numer okna poprzedzony jest '#' - hashem) lub window_name podaje liste kanałów w tym oknie.Załóżmy, że jesteśmy połączeni z serverem refnum '0' i że jesteśmy na kanale '#pika' w oknie numer '1' i na kanale '#misio' w oknie numer '2'.

@ :test1 = mychannels()
@ :test2 = mychannels(0)
@ :test3 = mychannels(1)
@ :test4 = mychannels(#4)
@ :test5 = mychannels(#1)

$test1 to '#pika #misio' (lista wszystkich kanałów na aktualnym serverze)
$test2 to '#pika #misio' (lista wszystkich kanałów na servere refnum '0')
$test3 to '' (pusty - nie jesteśmy połą1czeni z serverem refnum '1', tylko '0')
$test4 to '' (pusty - nie mamy okna refnum '4' i nie ma tam zatem kanałów)
$test5 to '#pika' (lista kanałów z okna refnum '1')Zobacz także: $myservers(), $onchannel()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf