EPIC4 Manual


msar()

String Operator

msar(search/replace/ .../text)

Działa podobnie do $sar(), tylko że pozwala na wiele argumentów search i replace. Wyszukuje w texcie znaków search i zamienia je na znaki replace. Znak oddzielający argumenty '/' (slash) może być dowolnym znakiem nie wystepującym w texcie.@ :test1 = msar(/a/i/Pikachu)
@ :test2 = msar(.i.z.c.e.k.w.Pikachu)
@ :test3 = msar(/Pika/blah/ch/./u/8/Pikachu)

$test1 to 'Pikichu'
$test2 to 'Pzwaehu' (bo: i=z c=e k=w)
$test3 to 'blah.8' (bo: Pika=blah ch=. u=8)Zobacz także: $sar(), $tr()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf