EPIC4 Manual


mikdir()

File Operator

mkdir(katalog [katalog ...])

Tworzy katalogi, przyjmuje wartości:
0 - OK
X - 'X' to ilość katalogów, których nie mógł załozyć.@ :test = mkdir(~/blahblah)
@ :test = mkdir(~/pokemons ~/bleble)

$test1 to zapewne '0'
$test2 to zapewne '0', o ile oba katalogi udało się założyć. W przypadku błdu jednego z nich, byłoby '1', a obu naraz '2'.Zobacz także: $chmod(), $rmdir(), $umask()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf