EPIC4 Manual


midw()

Words Operator

midw(start ile text)

Zwraca ile słów w prawo od pozycji start (licząc od 0 - zera) w texcie@ :test1 = midw(0 4 Tauros Rattata Goldeen Voltorb Dragonite)
@ :test2 = midw(3 1 Tauros Rattata Goldeen Voltorb Dragonite)

$test1 to 'Tauros Ratta Goldeen Voltorb'
$test2 to 'Voltorb'Zobacz także: $mid(), $leftw(), $rightw(), $restw()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf