EPIC4 Manual


mid()

String Operator

mid(start ile text)

Zwraca ile znaków w prawo od pozycji start (licz1c od 0 - zera) w texcie.@ :test1 = mid(0 9 Pikachu)
@ :test2 = mid(3 2 Pikachu)
@ :test3 = mid(10 7 Pikachu)
@ :test4 = mid($index(i Pikachu) 3 Pikachu)

$test1 to 'Pikachu'
$test2 to 'ac'
$test3 to '' (pusty, punkt startu za daleko)
$test4 to 'ika'Zobacz także: $midw(), $index(), $rindex(), $left(), $right()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf