EPIC4 Manual


match()

Pattern Matching

match(wzor lista)

Szuka słów pasujących do wzoru w liscie i podaje numer pozycji (licząc od 1) pierwszego pasującego.@ :test1 = match(*b* pokemon pikachu)
@ :test2 = match(r* kocurek blah ryby)

$test1 to '0' (nie znaleziono)
$test2 to '2'Obejrzyj przykład z $rmatch()


Zobacz także: $rmatch(), $mid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf