EPIC4 Manual


listen()

Network Operator

listen(port)

Otwiera port TCP i przyjmue połączenia na tym porcie. Numer portu musi być wiekszy od 1024, jeżeli nie podasz portu, system przydzieli Ci jakis wolny.@ :test1 = listen(31337)
@ :test2 = listen(123)

$test1 to '31337' (o ile port nie był zajety)
$test2 to '0' (poniżej 1025)

Teraz tylko: 'telnet nasz.host.pl 31337' i jazda ;)W sumie może być wiele różnych zastosowan tej funkcji. Należy jedak pamietać, że jest to potencjalną dziura w systemie i niech się tylko ktos dowie, że mamy otwarty port XXXX...

Do obs3ugi $listen() używa się ON DCC_RAW, /DCC RAW


Zobacz także: $connect()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf