EPIC4 Manual


leftw()

Words Operator

leftw(poz lista)

Zwraca poz słów od lewej strony z listy.@ :test = leftw(3 Pikachu to wielki kartofel)

$test to 'Pikachu to wielki'Zobacz także: $rightw(), $midw(), $fromw(), $tow(), $left(), $right()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf