EPIC4 Manual


leftpc()

String Operator

leftpc(num text)

Zwraca num lizbę normalnych znaków (pritnable characters, bez ^C, ^B, ^], itd) w texcie.@ :text = [K^Bol^Bo^C3ro^C8we_kr^C4edki]

Tu będzie coś takiego: 'Kolorowe_kredki'

@ :test = leftpc(12 $text)

$test to 'Kolorowe_kre'Zobacz także: $stripc(), $stripansi(), $stripansicodes()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf