EPIC4 Manual


jot()

Characters Operator

jot(start stop)

Podaje liczby całkowite znajdujące się pomiędzy start i stop@ :test1 = jot(2 7)
@ :test2 = jot(7)
@ :test3 = jot(2 -4)
@ :test4 = jot(f 3)

$test1 to '2 3 4 5 6 7'
$test2 to '' (pusty, brak drugiego argumentu)
$test3 to '2 1 0 -1 -2'
$test4 to '0' (użyto nie-liczby)

Lista Funkcji Home Następny Paragraf