EPIC4 Manual


isnumber()

Character Operator

isnumber(char base)

Sprawdza, czy char jest liczb±. Należy także podać baze np b8, b16. Liczby z b16 mog± być w formacie 0x000.


@ :test = isnumber(0x9FF b16)

Oczywi¶cie, na oko już widać, że się zgadza. :-)Zobacz także: $isdigit(), $isalpha()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf