EPIC4 Manual


isdigit()

Character Operator

isdigit(txt)

Sprawdza, czy pierwszy znak txt jest cyfra. Przyjmuje wartości:
1 - tak
0 - nie


@ :test = isdigit(m1234)

$test będzie '0'Zobacz także: $isalpha, $isnumber()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf