EPIC4 Manual


iscurchan()

Client Info

iscurchan(kanal)

Pytamy, czy kanal jest naszym aktualnym kanałem. Może przyjmowaa warości:
0 - nie
1 - tak

Lepiej używać $iscurchan() niż $C.@ :$test = iscurchan(#pika)

O ile #pika jest naszym aktualnym kanalem, to $test będzie '1'.

Lista Funkcji Home Następny Paragraf