EPIC4 Manual


isconnected()

Client Info

isconnected(server_refnum)

Sprawdza, czy jesteśmy połączeni z serverem o konkretnym refnum. Przyjmuje wartości:
-1 - nie
1 - tak@ :test = isconnected(0)

Jeżeli jesteśmy połączeni z serverem frenum 0, to $test będzie '1'.

@ :test = isconnected(lublin.irc.pl)

Będzie zawsze '-1', gdyż wymagany jest refnum serveraPonieważ wymagany jest refnum, mogą pojawić się poważne kłopoty związane różnymi portami przy tej samej nazwie servera://server poznan.irc.pl 6667
//server lublin.irc.pl 6667
//server lublin.irc.pl 7776

Servery przyjmą odpowiednio refnumy 0, 1 i 2.
Załóżmy, że jesteśmy połączeni do lublin.irc.pl:7776, refnum 2.

@ :test = servnum(lublin.irc.pl)
@ :blah = isconnected($test)

$test niestety przyjmie wartość '1', a w związku z tym $blah '-1', bo przecież jesteśmy na serverze z refnum 2 a nie 1.
Zobacz także: $myservers(), $winserv(), $servnum(), $servername(), $lastserver()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf