EPIC4 Manual


ischanvoice()

Server Operator

ischanvoice(nick kanal)

Sprawdza, czy nick ma +v na kanale. Musisz być na tym kanale. Przyjmuje wartości:
-1 - nie wiadomo
1 - ma +v
0 - nie ma, nie ma go na kanale, nie ma Cie na kanale.


@ :test = ischanvoice(Beeth #polska)

Jak ładnie poprosi, to dostanie +v i będzie '1'.Zobacz także: $ischanop(), $ischannel()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf