EPIC4 Manual


ischanop()

Server Operator

ischanop(nick kanal)

Sprawdza, czy nick posiada Status Operatora Kanalu na kanale. Musisz być na tym kanale. Przyjmuje wartości:
1 - ma +o
0 bo:@ :test = ischanop($N $C)

Jeżeli masz @ na aktualnym kanale, to '1'.

@ :test = ischanop(Vader- #pokemon)

Niestety chyba '0', a szkoda wielka :-)Zobacz także: $ischanvoice(), $chops(), $nochops()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf