EPIC4 Manual


isalpha

Character Operator

isalpha(txt)

Sprawdza, czy pierwszy znak txt jest litera. Przyjmuje wartości:
1 - tak
0 - nie


@ :test = isalpha(Pikachu)

$test będzie '1'Zobacz także: $isdigit(), $isnumber()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf