EPIC4 Manual


iptoname()

Network Operator

iptoname(IP)

Zamienia IP na name, o ile jest to możliwe. Zwykle działa szybko, ale czasem może się na pare sekund zawiesić. Przyjmuje wartość '' (pusty), gdy nie może określić name.@ :test = iptoname(12.34.56.78)

Pewnie nic nie znajdzie...

Żeby mieć pewność, że zawsze $test będzie name, można używać tego tak:


@ :test = isdigit($reverse($^:host) || pass(: $host)) ? iptoname($^:host) : [$^:host]


Zobacz także: $nametoip(), $convert()Lista Funkcji Home Następny Paragraf