EPIC4 Manual


index()

String Operator

index(chars text)

Podaje pozycję pierwszego znaku z chars w texcie szukając od lewej. Rozróżnia DUŻE i małe litery. Jeżeli jednym z chars ma być spcja, należy ją poprzedzia znakiem '\' (backslash) -- poczytaj o zasadach cytowania. Przyjmuje wartości:
-1 - nie znaleziono
>=0 - numer znalezionego pierwszego znaku: np 0, 2, 60 itd.@ :test = index(X abcXdef)

$test będzie równe '3'


@ :test = index(X pikachu)

$test równe '-1', gdyż nie ma tam znaku 'X'.


Zobacz także: $rindex(), $mid()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf