EPIC4 Manual


igmask()

Client Info

igmask(wzor)

Zwraca maski pasujące do wzoru ignorowanych hostów./ignore *!misio@foo.bar.blah.com ALL
/ignore *!*@pokemons.sux.in.tv ALL
@ :test1 = igmask(*sux*)
@ :test2 = igmask(*)

$test1 to '*!*@pokemons.sux.in.tv
$test2 to '*!*@pokemons.sux.in.tv *!misio@foo.bar.blah.comZobacz także: $rigmask(), $igtype(), $rigtype()
Lista Funkcji Home Następny Paragraf